Çarşamba

53 - Batı Cephesi 1. Kolordu'nun 1 Eylül Kapaklar Taarruzu ile 1. Ordu ve 6. Kolordu'nun 1 Eylül 1922 gece durumu


Hiç yorum yok: