Cuma

9 - Batı Cephesi, Demirci Mehmet Efe ayaklanmasını bastırma harekâtı ile Yozgat ayaklanmalarının Kuvva-i Seyyare tarafından bastırılması üzerine
Yozgat Ayaklanmalarının Kuvva-i Seyyare tarafından bastırılması

Durumun oldukça ciddiyet arzetmesi üzerine Genelkurmay Başkanlığı Çerkeş'te toplanan Albay Refet kuvvetleriyle Düzce ayaklanmasını bastırmış olan Çerkez Etem komutasındaki 1 nci Kuvvei Seyyare'yi Yozgat'a gönderdi.


24 haziranda Yozgat ve civarında asilerle yapılan çarpışma millî kuvvetlerin başarısiyle sonuçlandı. 9 temmuzda Çerkez Etem kuvvetleri Batı Cephesine hareket etti. Bundan sonra küçük ölçüdeki asi gruplarının temizlenmesi işi 2 nci Kuvvei Seyyare ile Albay Refet ve 3 ncü Kolordu birliklerine verildi. Yapılan takip ve tepeleme harekâtı ağustos, sonlarında tamamlandı.

d. İkinci Yozgat ayaklanması (9 eylül - 31 aralık 1920):

İlk ayaklanmanın bastırılması ile bölgede tam bir sükûnet sağlanmış olmadı. Yer yer de olsa, gerici hareketler devam etmekte idi.

Yozgat milletvekillerinden Cevdet ve Bahri Beylerin, birinci ayaklanmada sığınanlardan teşkil ettikleri 500 mevcutlu Akdağmadeni Millî Alayının Batı Cephesine gönderilmek istenmesi bu ayaklanmaya sebep oldu.

Ankara'ya sevk edilmek üzere Yozgat'a getirilen bu millî alay erlerinden bir kısmı, 5/6 eylül gecesi topluca firar ettiler. Kalanların önemli bir kısmı, başlarında bulunan Küçük Ağa ve Deli Hacı adlarındaki kimselerin kışkırtması ile, bölgede yeni bir ayaklanma başlamış oldu. Küçük Mustafa ve Postacı Nazım çetelerinin de katılması ile çoğalan asiler 9 eylül günü Ortaköy nahiyesini basarak Yozgat ve Boğazlıyan müfrezelerinin bir kısmını bozguna uğrattılar. Bunun üzerine Binbaşı Çolak İbrahim komutasındaki 2nci Kuvvei Seyyare, asilerin üzerine gönderildi.

Tepelemeye memur millî kuvvetler Karamağara civarında Ayvalıközü sırtlaıında asilerle karşılaştılar ve iki saat süren kanlı bir çarpışmadan sonra duruma tamamen hâkim oldular. Bundan sonra temizlik harekâtına başlandı ve bu iş aralık 1920 sonuna kadar sürdü.

(Sivas Kongre kararlarının uygulanması bölümü, s. 87)

Hiç yorum yok: