Çarşamba

55 - Batı Cephesi, 3 Eylül 1922 takip harekâtı, Takmak muharebeleri




Hiç yorum yok: